Background Image

Dołącz do Nas!

Główna  /  Dołącz do Nas!

Jak zostać członkinią/członkiem SDPL?

Aby zostać członkiem Socjaldemokracji Polskiej należy:

  1. Wypełnić 20090112-uchwala_zasady-zalacznik1
  2. 20090112-uchwala_zasady-zalacznik2
  3. jak zostac członkiem
  4. Złożyć wypełnioną Deklarację Członkowską SDPL do przewodniczącego zarządu powiatowego SDPL (lub pełnomocnika powiatowego SDPL), a w sytuacji, gdy w powiecie nie ma organizacji powiatowej, bezpośrednio do przewodniczącego zarządu okręgowego SDPL.

O przyjęciu do SDPL decyduje zarząd okręgowy (bezwzględną większością głosów), który rozpatruje wypełnioną deklarację na najbliższym posiedzeniu.

Decyzję o przyjęciu do SDPL przewodniczący zarządu okręgowego SDPL dostarcza nowemu członkowi SDPL w formie pisemnej (np. za pośrednictwem przewodniczącego lub pełnomocnika powiatowego SDPL, listownie).


Uchwała nr 4/01/2009 Zarządu Krajowego SDPL w sprawie zasad przyjmowania członkiń i członków do Socjaldemokracji Polskiej

Załącznik nr 1 do uchwały –  Zasady przyjmowania członkiń i członków do Socjaldemokracji Polskiej

Załacznik nr 2 do uchwały – wzór Deklaracji Członkowskiej SDPL