Background Image

Monthly Archives : czerwiec 2015

Główna  /  2015  /  czerwiec

26 czerwca 2015 Socjaldemokracja Polska od dawna opowiada się za pozostaniem przy systemie finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Wielokrotnie przytaczaliśmy przykłady negatywnych konsekwencji zmiany finansowania partii jak zwiększone ryzyko korupcji lub finansowego wpływu grup lub osób na działania partii. Partie jako instytucje reprezentujące interesy obywateli winny być niezależne od…