Background Image

Konsultacje społeczne SDPL: projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza

Główna  /  Nasze Akcje  /  Konsultacje społeczne SDPL: projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza

Socjaldemokracja Polska przygotowała projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza. W chwili obecnej zbieramy niezbędną ilość podpisów posłów, aby projekt oficjalnie złożyć na ręce Marszałka Sejmu i wprowadzić do prac legislacyjnych Sejmu.

Jednocześnie chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne projektu z zainteresowanymi podmiotami.
W związku z tym pozwalamy sobie przesłać na Państwa ręce tekst projektu ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza wraz z uzasadnieniem i zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na jego temat.

Aby wspomóc Państwa w udzieleniu odpowiedzi przygotowaliśmy zestaw sześciu pytań, które uważamy za szczególnie istotne z punktu widzenia omawianej sprawy:

1. Czy powołanie instytucji Rzecznika Praw Żołnierza jest potrzebne?

2. Czy wykaz podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy Rzecznika Praw Żołnierza, określony w art. 2 projektu ustawy, jest właściwy?

3. Czy zakres merytoryczny działania Rzecznika Praw Żołnierza, określony w art. 3 projektu ustawy, jest właściwy?

4. Czy zaproponowane usytuowanie instytucji Rzecznika Praw Żołnierza poza strukturami Wojska Polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej jest słuszne?

5. Czy dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie bezpośredniej odpowiedzialności Rzecznika Praw Żołnierza wobec Sejmu i Senatu (na wzór niemiecki oraz z wykorzystaniem doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka)?

6. Czy procedury określające sposób działania Rzecznika Praw Żołnierza, określone
w art. 9-18 projektu ustawy, są wystarczające?

Państwa opinie do projektu ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza prosimy przekazywać do 26 października br.:

– osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Socjaldemokracja Polska, ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa
– faksem na numer telefonu: (022) 621-53-42
– pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@sdpl.pl

Pliki:
– Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza (PDF)
/ – /
Bartosz Dominiak
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Socjaldemokracji Polskiej