Background Image

Kodeks Etyczny

Główna  /  Dokumenty  /  Kodeks Etyczny

Statut Socjaldemokracji Polskiej
z uwzględnieniem zmian dokonanych na posiedzeniu Konwentu Krajowego dn. 10.01.2009 r.


KODEKS ETYCZNY
SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ

Art. 1

Członkowie Socjaldemokracji Polskiej:

 1. za szczególnie ważne uznają dobro człowieka, społeczeństwa i państwa,
 2. kierują się uniwersalnymi wartościami humanistycznymi, zasadami sprawiedliwości społecznej oraz troską o wspólne dobro,
 3. przestrzegają obowiązującego porządku prawnego, statutu Socjaldemokracji Polskiej i norm etycznych.

Art. 2

Członkostwo Socjaldemokracji Polskiej zobowiązuje do:

 1. uczciwości, bezinteresowności, rzetelności, solidarności i koleżeństwa,
 2. reagowania na wszelkie przejawy korupcji, nadużywania stanowiska i nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznych,
 3. wyprzedzającego ujawnienia możliwego związku interesu publicznego z wykonywanymi obowiązkami,
 4. dochowania staranności oraz rzetelności przy rozpatrywaniu spraw ludzi i spraw publicznych,
 5. poinformowania o podjęciu działalności gospodarczej, jeżeli może to prowadzić do kolizji ról.

Art. 3

Członkowie Socjaldemokracji Polskiej swoim działaniem potwierdzają, że:

 1. są życzliwi, uprzejmi, otwarci, wiarygodni i sprawiedliwi,
 2. przedkładają interes publiczny i dobro wspólne nad własne interesy i korzyści.

Art. 4

Członek Socjaldemokracji Polskiej będąc uczestnikiem władzy publicznej i rozstrzygając w sprawach:

 1. dotyczących biznesu . nie może z tego tytułu przyjmować jakichkolwiek korzyści lub zabiegać o zatrudnienie,
 2. publicznych . kieruje się dobrem państwa i społeczeństwa a nie interesem własnym.

Art. 5

1. Członek Socjaldemokracji Polskiej podejmując decyzje w sprawach publicznych, powinien postępować w sposób jawny, zarówno wobec opinii publicznej, jak i Socjaldemokracji Polskiej.
2. Członkowie Socjaldemokracji Polskiej powinni szanować swoich oponentów. Absolutnie niedopuszczalne jest formułowanie fałszywych, czy też bezpodstawnych oskarżeń.

 

KRAJOWY KONWENT
SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ