Background Image

Monthly Archives : kwiecień 2016

Główna  /  2016  /  kwiecień

  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi zaostrzania przepisów obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej. Proponowane zmiany godzą w przyjęty przed laty kompromis i stanowią zagrożenie dla wolności i poszanowania godności kobiet.