Background Image

20 lat Socjaldemokracji Polskiej

Główna  /  Uncategorized  /  20 lat Socjaldemokracji Polskiej

20 lat Socjaldemokracji Polskiej

marzec 25, 2024      In Uncategorized Możliwość komentowania 20 lat Socjaldemokracji Polskiej została wyłączona

W tym roku mija 20 lat od powstania Socjaldemokracji Polskiej (SDPL). Socjaldemokracja Polska to centrolewicowa, socjaldemokratyczna partia polityczna, założona 26 marca 2004 przez część polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego kierownictwa SLD. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji i Senacie V kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim. Przewodniczącymi partii byli: od 26 marca 2004 do 1 sierpnia 2008 – Marek Borowski od 1 sierpnia 2008 do 10 stycznia 2009 – Bartosz Dominiak (p.o.), a od 10 stycznia 2009  do dzisiaj przewodniczącym partii jest Wojciech Filemonowicz.

SDPL popiera integrację z Unią Europejską.  Partia sprzeciwia się: wprowadzenie podatku liniowego, likwidacji powiatów , a wręcz opowiada się za umocnieniem struktur samorządowych. Jej członkowie i  osoby związane z partią są radnymi w  gminach. Przykładowo Sławomir Pietrzyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa w latach 2010 – 2022.

SDPL postuluje: utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia, liberalizację prawa do aborcji, wprowadzenie w prawie związków partnerskich, utrzymanie rozdziału państwa od Kościołów , rozwiązanie Senatu oraz upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb. Partia postulowała także wycofanie polskich wojsk z Iraku, a obecnie popiera zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie.

Symbolem SDPL jest róża – symbol ruchu socjaldemokratycznego. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny SDPL korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej dla dóbr osobistych.

Comments are closed.