Background Image

Aktualności

Borowski o roli UE w utrzymaniu standardów demokratycznych

Unia Europejska nie jest tylko wspólnym obszarem gospodarczym. To Europejska Wspólnota Gospodarcza była takim tworem. Unia Europejska to jest wyższy szczebel zabezpieczenia krajów przed autorytarnymi rządami, które są wprowadzane przez większość parlamentarną – powiedział Marek Borowski w audycji Wybory w TOK-u w radiu TOK FM. – Niestety, demokracja, która –…

Apel postępowej lewicy do Pana Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie W imieniu całej postępowej lewicy apelujemy do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej, o weta do ustaw o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Podzielamy opinię o potrzebie kompleksowej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powinna się ona jednak odbywać z poszanowaniem standardów demokratycznego…

SDPL proponuje powołanie Polskiej Federacji Organizacji Działających na Recz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Kolejne dramatyczne statystyki dotyczące ofiar wypadków na polskich drogach, kolejne czarne weekendy, nakazują przypomnieć bolesną  prawdę. Państwo polskie po ponad 25 latach transformacji systemowej nie potrafi zapewnić swoim obywatelkom i obywatelom bezpieczeństwa na drogach. Ciągłe zapewnienia o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostają niestety dalekie od oczekiwanej przez społeczeństwo poprawy…