Background Image

Monthly Archives : marzec 2022

Główna  /  2022  /  marzec

Numer PESEL powinna otrzymać każda osoba przybywająca z Ukrainy. PESEL to nie jest towar luksusowy. To ułatwienie wszystkich kwestii administracyjnych na ternie RP jak: edukacja, ochrona zdrowia, dostęp do rynku pracy. Dlatego wzywamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aby pilnie wdrożyło ułatwienia w otrzymaniu nr PESEL osobom przyjeżdzającym z Ukrainy.

Skala dokonywanej przez wojska rosyjskie zbrojnej inwazji na Ukrainę uzmysławia, że przygotowania do niej nie rozpoczęły się tydzień czy miesiąc temu. Władimir Putin oplatał Europę i świat zależnościami polityczno-ekonomicznymi od lat. Teraz zrozumiałe stają się jego wcześniejsze zabiegi o rozbicie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Nie dziwią również ustalenia…