Background Image

SDPL uczestniczyła w II Kongersie Świeckości

Główna  /  Uncategorized  /  SDPL uczestniczyła w II Kongersie Świeckości

SDPL uczestniczyła w II Kongersie Świeckości

czerwiec 12, 2018      In Uncategorized No Comments

10 czerwca 2018r. w Warszawie odbył się II Kongres Świeckości. Socjaldemokrację Polską – która jest sygnatariuszem Manifestu Kongresu Świeckości, podpisanego podczas I Kongresu w ub. roku – reprezentował wiceprzewodniczący SDPL Arkadiusz Kasznia. Tematem wiodącym II Kongresu było wypracowanie wspólnej dla wielu organizacji i partii politycznych tzw. strategii dla świeckości czyli spójnego planu działań i przedsięwzięć mających na celu urzeczywistnianie konstytucyjnego zapisu o rozdziale państwa od Kościoła, przeciwdziałanie ewoluowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku państwa wyznaniowego, obronę praw i wolności osób niewierzących.
Oprócz lewicowych partii politycznych (SDPL, WiR, Razem, SLD, Zieloni) w II Kongresie Świeckości udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki wielu organizacji i inicjatyw obywatelskich (m.in. Inicjatywa Feministyczna, Inicjatywa Polska, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Obywatele RP, Odnowa, Inicjatywa Narodowa Apostazja, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) oraz organizacji pro-świeckich (m.in. Stowarzyszenie Polska Laicka, Fundacja Wolność od Religii, Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna, Fundacja Nie Lękajcie Się, Świecka Polska i in.)

Comments are closed.