Background Image

Category Archives : Uncategorized

Główna  /  Uncategorized

Szanowna Pani Prezes Wzywamy Panią Prezes do natychmiastowego obniżenia przez LOTOS marży na produkty ropopochodne do poziomów z lat 2020-2021. W czasach szalejącej inflacji, napędzanej w dużym stopniu przez ceny benzyny   i oleju napędowego, podnoszenie marży w ciągu kilku miesięcy z niecałych 2% do prawie 60% jest wysoce szkodliwe dla…

Od miesiąca maja rusza cykl letnich spotkań Zarządu Krajowego SDPL z lokalnymi strukturami partii jak również mieszkańcami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi. Przedstawiciele Zarządu Krajowego SDPL odwiedzą zarówno małe miejscowości jak i największe polskie metropolie, aby bezpośrednio w bezpośredniej rozmowie móc konsultować pomysły i postulaty programowe. Zachęcamy wszystkich do…

Socjaldemokracja Polska stanowczo sprzeciwia się próbom lekceważenia lub relatywizowania reguł Konwencji Genewskiej. 9 maja 2020 nie zabezpieczono w właściwy sposób wizyty ambasadora federacji rosyjskiej na cmentarzu w Warszawie, czyli złamano zapisy Konwencji Genewskiej. Odpowiedzialność za to ponosi polska policja, a cenę za to zapłacą niestety Polacy w Rosji. Niezależnie od…

Koło PPS będzie głosować przeciwko powołaniu Adama Glapińskiego na prezesa NBP na kolejną kadencję – poinformowali we wtorek przedstawiciele ugrupowania. W skład parlamentarnego koła Polskiej Partii Socjalistycznej wchodzi troje posłów: Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski i Andrzej Rozenek oraz dwoje senatorów: Gabriela Morawska-Stanecka i Wojciech Konieczny. Parlamentarzyści PPS poinformowali we wtorek…

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

Wzywamy do wprowadzenia sankcji, które ograniczą obecność Rosji na międzynarodowej arenie w każdym wymiarze. Nałożenie sankcji na rosyjskich oligarchów nie przynosi oczekiwanych rezultatów w związku z czym apelujemy o nałożenie sankcji na każdego obywatela Federacji Rosyjskiej poprzez wprowadzenie zakazu wynajmu mieszkań oraz powierzchni użytkowych na terenie całej Europy. Jedynie radykalna…

Numer PESEL powinna otrzymać każda osoba przybywająca z Ukrainy. PESEL to nie jest towar luksusowy. To ułatwienie wszystkich kwestii administracyjnych na ternie RP jak: edukacja, ochrona zdrowia, dostęp do rynku pracy. Dlatego wzywamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aby pilnie wdrożyło ułatwienia w otrzymaniu nr PESEL osobom przyjeżdzającym z Ukrainy.

Skala dokonywanej przez wojska rosyjskie zbrojnej inwazji na Ukrainę uzmysławia, że przygotowania do niej nie rozpoczęły się tydzień czy miesiąc temu. Władimir Putin oplatał Europę i świat zależnościami polityczno-ekonomicznymi od lat. Teraz zrozumiałe stają się jego wcześniejsze zabiegi o rozbicie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Nie dziwią również ustalenia…

Drodzy koledzy, W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, jako Europejczycy i socjaldemokraci powinniśmy wspólnie zająć jasne stanowisko wobec tego aktu terroru burzącego z trudem zbudowany europejski pokój. Rosja dopuściła się aktu terroru, który spowodować powinien wykluczenie jej z kręgu cywilizowanych państw. Odpowiedź krajów zachodu powinna być solidarna, stanowcza i dotkliwa….

Po orędziu Putina Europa powinna zareagować przyspieszoną federalizacją i stworzeniem silnej zawodowej zjednoczonej armii europejskiej. Federalizacja to szansa na uniknięcie Europy dwóch prędkości i szybszego wyrównania szans. Postulujemy by w najbliższym czasie, doszło do podpisania nowego traktatu, który będzie poprzedzony referendami w tej sprawie w każdym z krajów członkowskich. Przygotowania…