Background Image

Socjaldemokracja Polska przystąpiła do koalicji SLD-Lewica Razem

Główna  /  Uncategorized  /  Socjaldemokracja Polska przystąpiła do koalicji SLD-Lewica Razem

Socjaldemokracja Polska przystąpiła do koalicji SLD-Lewica Razem

czerwiec 20, 2018      In Uncategorized No Comments
Socjaldemokracja Polska znalazła się wśród 20 sygnotariuszy porozumienia koalicyjnego dotyczącego tworzenia wspólnych list wyborczych w wyborach samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicja zgodnie z podpisaną deklaracją ma być alternatywą dla nieodpowiedzialnych prawicowych rządów. „Prawica niszczy dorobek III RP. Polska demokracja i praworządność są zagrożone. Rządzący łamią Konstytucję, odbierają głos Parlamentowi, niszczą międzynarodową pozycję i dobre imię Polski, naruszają niezależność władzy sądowniczej, odbierają obywatelkom i obywatelom wolność zgromadzeń a kłamstwo i zniesławienie czynią fundamentem polityki. Sprzeciwiamy się temu. Łączy nas wspólny system wartości, którego istotą jest sprawiedliwość społeczna, wolność ograniczona jedynie prawem i swobodami współobywateli, bezpieczeństwo państwa i jego mieszkańców, dbałość o godne warunki pracy i wysoki poziom życia polskich rodzin” – napisano w deklaracji.
Comments are closed.