Background Image

Stanowisko SDPL dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa aborcyjnego

Główna  /  Uncategorized  /  Stanowisko SDPL dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa aborcyjnego

Stanowisko SDPL dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa aborcyjnego

październik 26, 2020      In Uncategorized No Comments

Socjaldemokracja wyraża pełną solidarność z tysiącami polskich kobiet i mężczyzn, którzy pomimo epidemii wyszli protestować w obronie naszych fundamentalnych praw.

Od zawsze nasze środowisko polityczne podkreśla prawo kobiet do decydowania o swoim życiu i zdrowiu. Kobiety nie mogą być zmuszane do porodu, zwłaszcza gdy ciężko zdeformowany płód nie ma szans na przeżycie.

Wyrażamy również stanowczy sprzeciw wobec formy w jakiej dokonano zmiany obowiązującego przez wiele lat kompromisu społecznego, za pomocą pseudosędziów, z pominięciem debaty publicznej, wprowadzono restrykcje wobec kobiet, zmuszające dookreślonych zachowań, bez pozostawienia żadnego wyboru.

To nieuzasadnione ograniczenia praw kobiet wynikające z tego pseudo orzeczenia powinno być zakwestionowane nie tylko w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji, ale również wiążących nasz kraj umów międzynarodowych jak Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania czy Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Stanowczo protestujemy przeciwko temu bezprecedensowemu atakowi na prawa i wolności kobiet w Polsce, dokonanemu w środku pandemii Covid-19. Wzywamy wszystkie siły polityczne do niezwłocznego podjęcia kwestii unieważnienia tego skandalicznego orzeczenia.

 

Comments are closed.