Background Image

STANOWISKO SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ W SPRAWIE ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH

Główna  /  aktualnosci  /  STANOWISKO SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ W SPRAWIE ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH

STANOWISKO SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ W SPRAWIE ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH

czerwiec 26, 2015      In aktualnosci No Comments

26 czerwca 2015

Socjaldemokracja Polska od dawna opowiada się za pozostaniem przy systemie finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Wielokrotnie przytaczaliśmy przykłady negatywnych konsekwencji zmiany finansowania partii jak zwiększone ryzyko korupcji lub finansowego wpływu grup lub osób na działania partii. Partie jako instytucje reprezentujące interesy obywateli winny być niezależne od finansowych nacisków. Ich głównym zadaniem winno być skupianie się na wypracowaniu propozycji rozwiązań poprawiających sytuację społeczno-gospodarczą Polaków, a nie poszukiwanie sponsorów i źródeł finansowania. Oczywistym jest również fakt, że zaprzestanie finansowania działalności partii z budżetu przyczynia się do marginalizacji mniejszych ugrupowań i powoduje ograniczenie dyskursu publicznego jedynie do dwóch głównych ugrupowań. Jesteśmy zwolennikami finansowania z budżetu, kontroli procedur z tym związanych – tak jak to jest do tej pory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.