Background Image

STANOWISKO ZJEDNOCZONEJ LEWICY WS. PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU

Główna  /  aktualnosci  /  STANOWISKO ZJEDNOCZONEJ LEWICY WS. PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU

STANOWISKO ZJEDNOCZONEJ LEWICY WS. PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU

sierpień 1, 0201      In aktualnosci No Comments

18 sierpnia 2015

„Widać jak go nie ma” -problemy z energetyką W dniu rocznicy Cudu nad Wisłą musimy zdać sobie sprawę, że energetyka musi być traktowana w kategoriach bezpieczeństwa państwa tak samo poważnie, jak wojsko. W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy świadkami występowania różnego rodzaju problemów w energetyce, odczuwanych m.in. w ograniczeniu dostępu do energii elektrycznej. Temat ten staje na porządku dziennym praktycznie w każdym domu. Wszystkie ostatnie rządy w mniejszym lub większym zakresie zajmowały się łataniem dziur i bieżących problemów pojawiających się w branży, jak np. strajki górników. Długoletnia strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski staje się tylko pustym hasłem, za którym nie kryją się plany i konkrety. Brakuje również kompleksowego i jednolitego w skali całego kraju podejścia do tego sektora gospodarki. Zjednoczona Lewica proponuje: 1. Odejście od obowiązku zakupu energii elektrycznej przez giełdę energii. 2. Rozwijanie regulacji rzek Wisły i Odry. 3. Budowanie nowych zbiorników wodnych w taki sposób, aby mogły pełnić rolę zbiorników retencyjnych, rekreacyjnych oraz, o ile to możliwe, małych elektrowni wodnych. 4. Wzmocnienie pozycji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (tak jak to było poprzednio). 5. Oddanie rolnikom za przysłowiową złotówkę w dzierżawę ziemię w celu produkcji biomasy. 6. Inwestowanie w modernizację elektrowni węglowych w celu podniesienia ich wydajności i zmniejszenia emisji CO2. 7. Intensywne rozwijanie OZE (odnawialne źródła energii). 8. Modernizację sieci przesyłowych, dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci na obszarach wiejskich. 9. Dalsze budowanie i rozwijanie tzw. sieci transgranicznych. 10. Zawarcie umów na awaryjne zakupy energii za granicą. Niezbędnym jest ponadto powołanie Ministerstwa Energetyki, w którym obok w/w zagadnień, mieściłyby się sprawy z zakresu energetyki znajdujące się dziś w rożnych resortach, w tym energetyka jądrowa czy gaz łupkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.