Background Image

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Główna  /  Uncategorized  /  Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

kwiecień 15, 2021      In Uncategorized No Comments

Socjaldemokracja Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

W naszym przekonaniu taki wyrok stanowi znaczące osłabienie realizacji konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa  oraz naruszenie zasady  ochrony wolności i praw człowieka.

Ten skandaliczny wyrok pozbawia de facto nas obywateli kolejnej gwarancji ochrony prawnej w starciu z władzą publiczną.

Po raz kolejny już, polityczny organ jakim stał się pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej obecny Trybunał Konstytucyjny zamiast strzec wartości konstytucyjnych doprowadza do ich rażącego łamania.

Wzywamy wszystkie siły polityczne do niezwłocznego podjęcia kwestii unieważnienia tego skandalicznego orzeczenia.

Comments are closed.