Background Image

Rządzie publikuj

Główna  /  aktualnosci  /  Rządzie publikuj

Rządzie publikuj

marzec 12, 2016      In aktualnosci No Comments

 

Socjaldemokracja Polska wzywa Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło do wypełnienia wynikającego z

obowiązującego prawa obowiązku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że

zapowiedź o niepublikowaniu wyroku jest jawnym łamaniem prawa i burzeniem zaufania

społeczeństwa do organów państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.