Background Image

Porozumienie w sprawie powołania Komitetu Referendalnego ws. Aborcji

Główna  /  aktualnosci  /  Porozumienie w sprawie powołania Komitetu Referendalnego ws. Aborcji

Porozumienie w sprawie powołania Komitetu Referendalnego ws. Aborcji

październik 4, 2016      In aktualnosci No Comments

 

Dlaczego chcemy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego prawa do przerywania ciąży?

Ponieważ stanowczo sprzeciwiamy się projektowi całkowitego zakazu przerywania ciąży, który przewiduje projekt ustawy zaproponowany przez obywatelski komitet ustawodawczy!

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który uzyskał przychylność pani premier Beaty Szydło, wprowadziłby nowe definicje ustawowe:

 • „DZIECKA POCZĘTEGO”

Obecnie pojęcie to jest niezdefiniowane.

Po planowanych  zmianach o dziecku mówi się od momentu „połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej”.

 • „ZABÓJSTWA PRENATALNEGO”

Po planowanych  zmianach zabójcą będzie każdy – również kobieta ciężarna, która podda się zabiegowi usunięcia ciąży – kto powoduje śmierć „dziecka poczętego”. Przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

To dla nas projekt całkowicie nie do zaakceptowania, godzący w ochronę życia i zdrowia kobiet oraz naruszający ich godność.

 

Jaka byłaby sytuacja kobiet po wprowadzeniu całkowitego zakazu przerywania ciąży?

Każda kobieta pod groźbą pozbawienia wolości  będzie musiała donosić KAŻDĄ ciążę, nawet w wypadkach, w których:

 • zagraża ona zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej, np. doszło do ciąży pozamacicznej lub kobieta jest w tracie chemioterapii;
 • dziecko jest ciężko upośledzone i nie ma szans na przeżycie;
 • ciąża jest wynikiem przestępstwa, np. gwałtu lub kazirodztwa.

 

Kobiety nie będą miały możliwości, m.in.:

 • przeprowadzenia badania prenatalnych, gdyż proponowana ustawa znosi ich obowiązek, a co za tym idzie możliwość ich finansowania z budżetu państwa czy samorządów. Zatem mimo braku formalnego zakazu badań prenatalnych, można się będzie spodziewać  znacznej niechęci do ich przeprowadzaniu ze strony lekarzy.
 • przeprowadzenia procedury zapłodnienia in vitro, gdyż w świetle proponowanej ustawy z każdej zapłodnionej komórki jajowej powstaje „dziecko poczęte”.

 

Poruszeni ryzykiem możliwości przegłosowania przez obecnego, konserwatywnego, ustawodawcę takich drastycznych, nieludzkich wręcz, przepisów, uważamy że racjonalnym krokiem jest doprowadzenie do ogólnokrajowego referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.

 

Jaki mamy cel?

Celem jest umożliwienie Polkom i Polakom wypowiedzenia się w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, którą uważamy za bardzo istotną, i zachęta do wybrania wariantu rozszerzającego prawo kobiet do przerywania ciąży. Nie dopuszczamy możliwości całkowitego zakazu przerywania ciąży.

 

O co chcemy zapytać w referendum?

O to, czy zachować obecne przepisy dotyczące przerywania ciąży (wariant 1.), czy je zliberalizować (wariant 2.)

 

Wariant 1. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
 2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,
 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

 

Wariant 2. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
 2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,
 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,
 4. nie został ukończony 12 tydzień ciąży i kobieta podejmie samodzielną decyzję o jej przerwaniu.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

karta do zbierania referendum

porozumienie ws. Abrocji

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.