Background Image

OŚWIADCZENIE ZJEDNOCZONEJ LEWICY W SPRAWIE REFERENDUM 25.10.2015

Główna  /  aktualnosci  /  OŚWIADCZENIE ZJEDNOCZONEJ LEWICY W SPRAWIE REFERENDUM 25.10.2015

OŚWIADCZENIE ZJEDNOCZONEJ LEWICY W SPRAWIE REFERENDUM 25.10.2015

sierpień 12, 2015      In aktualnosci 12 788 Comments

21 sierpnia 2015

Zjednoczona Lewica z wielkim rozczarowaniem przyjęła decyzję Prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił wystąpić do Senatu RP o wyrażenie zgody na rozpisanie referendum w dniu wyborów 25 października 2015 r. Idea tego referendum oraz proponowane pytania są elementem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi stanowi zabieg marketingu politycznego, mający na celu zachęcanie wyborców do głosowania na PiS jako tę partię, która doprowadziła do referendum oraz występuje jako rzeczniczka najbardziej narzucających się w sferze emocjonalnej odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Uważamy ten populistyczny chwyt Prezydenta nie tylko za dowód partyjnego charakteru jego prezydentury, lecz przede wszystkim za akt destrukcyjny dla porządku demokratycznego, i to w najbardziej wrażliwym i chronionym jego elemencie, którym jest neutralność i bezstronność państwa w procedurze wyborczej, wyrażająca się m.in. w przepisach o ciszy wyborczej oraz zakazie agitacji partyjnej w lokalach wyborczych. Jednoczesność wyborów parlamentarnych oraz referendum byłoby de facto formą agitacji wyborczej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym stanowiłoby zamach na fundamenty polskiej demokracji i nader niebezpieczny precedens. Ponadto, z uwagi na samą treść proponowanych pytań, uważamy referendum za niekonstytucyjne, w czym zgadzamy się z prof. Andrzejem Zollem i marszałkiem Markiem Borowskim. Wzywamy Senat RP do oddalenia wniosku Prezydenta.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 85 bytes) in /public_html/wp-includes/class-wp-comment.php on line 225