Background Image

List przewodniczących SDPL i WiR do liderów Koalicji Europejskiej

Główna  /  Uncategorized  /  List przewodniczących SDPL i WiR do liderów Koalicji Europejskiej

List przewodniczących SDPL i WiR do liderów Koalicji Europejskiej

czerwiec 2, 2019      In Uncategorized No Comments

Szanowne Panie Przewodniczące, Szanowni Panowie Przewodniczący,

Wszyscy jesteśmy świadomi, co dla nas oznacza wynik KE z ostatnich wyborów. Dla nas nie jest on zaskoczeniem.

Proponujemy szybką, wręcz ekspresową dyskusję dotyczącą analiz przegranej, które zapewne już we wszystkich partiach istnieją. Trzeba wyciągnąć wnioski, określić błędy i przyczyny porażki oraz sprawnie przeprowadzić rozmowy na temat przyjęcia planu i kalendarium przyszłych działań Koalicji. Po partnersku, bez przekonania o wyższości jednych nad drugimi, z szacunkiem i refleksją dla wszystkich podmiotów tworzących Koalicję i środowisk z nimi związanych. W pełnym przekonaniu, że tylko szeroka formuła koalicyjna jest receptą na wygranie wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Proponujemy, aby spotkania dotyczące analizy przegranej i planu działania odbyły się w najbliższych dniach, jesteśmy przekonani, że wspólne określenie katalogu błędów i przyczyn porażki pozwoli na uniknięcie powtarzania ich w przyszłości. Równie ważne jest wspólne opracowanie planu działania oraz przemyślane, konsekwentne i profesjonalne zaplanowanie naszych działań na każdy dzień, zaczynając od zaraz, a kończąc na ostatnim dniu kampanii wyborczej. Określmy obszary, w których powinny się odbyć debaty programowe, najpierw na szczeblu centralnym, a potem – po opracowaniu tez do dyskusji – w województwach, powiatach i gminach. Przedyskutujmy w ten sposób propozycje naszych środowisk na naprawę Polski. Odpowiedzmy Polkom i Polakom na nurtujące ich pytania, pokażmy nasze propozycje – poparte opiniami ekspertów – dotyczące prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, przywrócenia właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego i Sądów, oddania mediów publicznych społeczeństwu, określenia nietykalnego katalogu praw i wolności obywatelskich, odzyskania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, niezbędnej naprawy systemu edukacji, ochrony zdrowia i kilku innych obszarów. Pokażmy całkowicie nowy model zarządzania państwem, oparty na wzorach skandynawskich, a oszczędności z nim związane niech systemowo zasilą np. potrzeby sektora edukacji. Przekonajmy Polki i Polaków, że potrafimy uczynić ich życie lepszym i bezpieczniejszym w ważnych obszarach nie dotkniętych dotychczas poważnymi reformami, np. w sferze ekologii czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stwórzmy prawdziwe zespoły ekspertów, wsparte specjalistami z zakresu P.R. i marketingu w każdym z ważnych obszarów, których rolą będzie codzienne przedstawianie naszych rozwiązań i propozycji w danej sferze, recenzowanie działań konkurentów i udowadnianie społeczeństwu, że nasze propozycje i rozwiązania są lepsze dla Polek i Polaków. Sprawmy, by ich działalność była widoczna we wszystkich województwach, powiatach i gminach, dajmy społeczeństwu możliwość debaty z nimi na każdym szczeblu. Jesteśmy przekonani, że Polsce potrzebna jest taka szeroka, merytoryczna dyskusja nad przyszłością – jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Na koniec proponujemy rozwiązanie skuteczne i sprawdzone w polityce, polegające na wyłonieniu wspólnego spitzenkandydata, który według naszej propozycji powinien być głównym promotorem proponowanego rozwiązania i twarzą kampanii. Uważamy, że w ten sposób pokażemy profesjonalizm i skuteczność naszych propozycji, zmobilizujemy nasz elektorat, przyciągniemy też nowych wyborców i ponownie obudzimy wiarę w wygranie następnych wyborów.

 

/-/ Piotr Musiał                                                             /-/Wojciech Filemonowicz

Przewodniczący Partii Wolność i Równość              Przewodniczący Zarządu Krajowego SDPL

Comments are closed.