Background Image

Author Archives : Administrator

Główna  /  Author : Administrator

  Socjaldemokracja Polska stanowczo sprzeciwia się zapowiadanym przez Prezydenta RP oraz przedstawicieli PiS propozycjom zmiany Konstytucji RP. Uważamy, że obecna Konstytucja przez ostatnie 19 lat jej funkcjonowania potwierdziła zasadność zastosowanych w niej rozwiązań ustrojowych. Odnosimy wrażenie, że propozycja zmiany Konstytucji ma jedynie charakter zaostrzenia walki politycznej i próby dalszego dzielenia…

Z okazji Święta Pracy 1 Maja Socjaldemokracja Polska życzy wszystkim Polkom i Polakom godnych warunków pracy i płacy, równych szans rozwoju osobistego i zawodowego oraz respektowania wszystkich praw pracowniczych.

  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi zaostrzania przepisów obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej. Proponowane zmiany godzą w przyjęty przed laty kompromis i stanowią zagrożenie dla wolności i poszanowania godności kobiet.

  Socjaldemokracja Polska wzywa Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło do wypełnienia wynikającego z obowiązującego prawa obowiązku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że zapowiedź o niepublikowaniu wyroku jest jawnym łamaniem prawa i burzeniem zaufania społeczeństwa do organów państwa.

  Socjaldemokracja Polska z nadzieją patrzy na prace prowadzone nad projektem ustawy 500+. Od dawna zwracaliśmy uwagę na potrzebę wyraźniejszego wsparcia rodzin w szczególności tych z większą liczbą dzieci. Wierzymy, że prace w parlamencie pozwolą na stworzenie nowego, skutecznego środka przyczyniającego się do poprawy sytuacji polskich rodzin. Jednocześnie zwracamy uwagę…

  W związku z nasilającym się konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego Socjaldemokracja Polska wzywa wszystkie siły polityczne do podjęcia spokojnych merytorycznych rozmów w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania opartego na przepisach Konstytucji RP i umożliwiającego wypełnianie przez Trybunał jego konstytucyjnie określonych zadań. Polityczne emocje i partyjne interesy nie mogą wpływać na funkcjonowanie…

22 grudnia 2015  

14 listopada 2015 Nasze serca i myśli są w tych trudnych chwilach z Wami Drodzy Przyjaciele z Francji. Pragniemy Wam złożyć szczere wyrazy współczucia. Łączymy się w żałobie z bliskimi ofiar. Rannym i poszkodowanym w zamachach życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kategorycznie potępiamy te barbarzyńskie akty przemocy, stanowiące zamach na…

14 sierpnia 2015 Koleżanki i Koledzy, W dniu wczorajszym koalicja większości partii politycznych uczestniczących w obradach okrągłego stołu OPZZ zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy „ZJEDNOCZONA LEWICA”. Wczoraj powołany został również koalicyjny sztab wyborczy oraz rozpoczął się partnerski proces formowania list wyborczych. Wzywamy Was Koleżanki i Koledzy z UP, Zielonych i SLD…

21 sierpnia 2015 Zjednoczona Lewica z wielkim rozczarowaniem przyjęła decyzję Prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił wystąpić do Senatu RP o wyrażenie zgody na rozpisanie referendum w dniu wyborów 25 października 2015 r. Idea tego referendum oraz proponowane pytania są elementem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a połączenie referendum z wyborami…