Background Image

Apel Socjaldemokracji Polskiej o zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Główna  /  aktualnosci  /  Apel Socjaldemokracji Polskiej o zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Apel Socjaldemokracji Polskiej o zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

styczeń 10, 2016      In aktualnosci No Comments

 

W związku z nasilającym się konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego Socjaldemokracja Polska

wzywa wszystkie siły polityczne do podjęcia spokojnych merytorycznych rozmów w celu

wypracowania kompromisowego rozwiązania opartego na przepisach Konstytucji RP i

umożliwiającego wypełnianie przez Trybunał jego konstytucyjnie określonych zadań. Polityczne

emocje i partyjne interesy nie mogą wpływać na funkcjonowanie jednej z najważniejszych w naszym

systemie prawnym instytucji. Dalsze podsycanie sporu i paraliżowanie działalności Trybunału odbije

się przede wszystkim na obywatelach, którzy będą musieli kolejne długie miesiące oczekiwać na

orzeczenia w istotnych dla nich życiowo sprawach. Dlatego też wzywamy Prezydenta, Prezesa Rady

Ministrów oraz przedstawicieli partii politycznych o podjęcie jak najszybszych rozmów skutkujących

zakończeniem obecnego kryzysu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.