Background Image

Apel do Rady Ministrów o pilne wdrożenie pakietu rozwiązań antykryzysowych

Główna  /  Uncategorized  /  Apel do Rady Ministrów o pilne wdrożenie pakietu rozwiązań antykryzysowych

Apel do Rady Ministrów o pilne wdrożenie pakietu rozwiązań antykryzysowych

Maj 12, 2020      In Uncategorized No Comments

SDPL i WiR apelują, aby w dobie kryzysu wywołanego światową epidemią, Rada Ministrów pilnie przyjęła proponowane przez nas nw. rozwiązania antykryzysowe:

 

  1. Utrzymanie poziomu zamówień publicznych w poszczególnych sektorach gospodarki, przy ewentualnej modyfikacji ich harmonogramów.
  2. Udzielenie pomocy wszystkim firmom ujętym w wykazie niezbędnych do utrzymania ciągłości infrastruktury krytycznej.
  3. Podjęcie działań, które zapewnią samorządom utrzymanie planu zamówień publicznych na 2020 rok.
  4. Powołanie Rad Biznesu przy wojewodach składających się z przedstawicieli firm, które szybką ścieżką informowałaby o wszelkich pojawiających się problemach.
  5. W miarę rozwoju sytuacji pilne udrożnienie system zatrudniania pracowników w miejsca zwolnione przez obywateli Ukrainy i innych państw.
  6. Wprowadzenie odliczenia wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wspomnianego budynku.
  7. Dokonanie zmian w Kodeksie Pracy, zwiększających okres ochronny pracownika, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, z czterech do sześciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Warszawa, 11.05.2020

 

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący SDPL

Piotr Musiał – Przewodniczący WiR

Comments are closed.