Background Image

Monthly Archives : Lipiec 2017

Główna  /  2017  /  Lipiec

Szanowny Panie Prezydencie W imieniu całej postępowej lewicy apelujemy do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej, o weta do ustaw o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Podzielamy opinię o potrzebie kompleksowej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powinna się ona jednak odbywać z poszanowaniem standardów demokratycznego…